Вътреболнични инфекции в реанимацията към клиниката по спешна неврохирургия -“Н.И.Пирогов”- причини и насоки за преодоляването им Печат Е-поща
Понеделник, 18 Януари 2016г. 00:00ч.

Вътреболнични инфекции в реанимацията към клиниката по спешна неврохирургия -“Н.И.Пирогов”- причини и насоки за преодоляването им (Adobe Acrobat)

Вътреболнични инфекции в реанимацията към клиниката по спешна неврохирургия -“Н.И.Пирогов”- причини и насоки за преодоляването им (Microsoft PowerPoint)

 
Антибиотична чувствителност – съвременни тенденции и насоки в амбулаторната практика Печат Е-поща
Понеделник, 18 Януари 2016г. 00:00ч.

Антибиотична чувствителност – съвременни тенденции и насоки в амбулаторната практика (Adobe Acrobat)

Антибиотична чувствителност – съвременни тенденции и насоки в амбулаторната практика (Microsoft PowerPoint)

 
МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕРИТОНИТИТЕ В ХИРУРГИЧНИТЕ КЛИНИКИ НА МБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” Печат Е-поща
Понеделник, 18 Януари 2016г. 00:00ч.

МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕРИТОНИТИТЕ В ХИРУРГИЧНИТЕ КЛИНИКИ НА МБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” (Adobe Acrobat)

МИКРОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕРИТОНИТИТЕ В ХИРУРГИЧНИТЕ КЛИНИКИ НА МБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” (Microsoft PowerPoint)

 
АЛТЕРНАТИВИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИЧИНЕНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Печат Е-поща
Понеделник, 11 Януари 2016г. 17:38ч.

АЛТЕРНАТИВИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ (Adobe Acrobat)

АЛТЕРНАТИВИ НА АНТИБАКТЕРИАЛНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ (Microsoft PowerPoint)